پایگاه اطلاع‌رسانی روستای چارک
پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک ، استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، خورموج charak.ir
Browsing

حاشیه

چرا نام چارک؟

دشتی و قومیت من سالهاست که بر روی اقوام دشتی مطالعه می کنم . و نکات جالبی را دریافته ام این اقوام با این که دارای نژاد مختلفی هستند ولی همه در کنار هم برادروار زندگی می کرده اند. چیزی که در اسلام نیز توصیه شده است و تاریخ این سرزمین یعنی…