پایگاه اطلاع‌رسانی روستای چارک
پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک ، استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، خورموج charak.ir

نتیجه نظرسنجی پیامکی

طرح نظرسنجی پیامکی انتخابات شورای اسلامی روستای چارک از روز میلاد حضرت علی (ع) شروع شد و طی این مدت پیامک های زیادی به دست ما رسید. اما بخشی از پیامک ها که تنها نام یا شماره یک نفر را ارسال نموده بودند در نتیجه طرح تاثیر داده نشد. همانطور که در اطلاعیه درج شده بود، می بایست نام یا کد سه نفر یا حداقل دونفر را ارسال نمایند. به طور مثال (1-4-6) یا (احمد دشتی-قاسم دشتی-یاسرقایدی) را ارسال نمایند.
اما با توجه به پیامک های رسیده درصد آرا به ترتیب زیر می باشد:

1. سید محمد امین ابطحی     64 درصد
2. احمد دشتی                   41 درصد
3. قاسم دشتی                  29 درصد
4. اصغر دشتیانی                41 درصد
5. زهرا قایدی                     1 درصد
6. موسی قایدی                 64 درصد
7. یاسر قایدی                   11 درصد

دو نکته:
1. نتیجه نظرسنجی به معنای رای همه مردم روستا نیست چون شرکت کنندگان تعداد خاص و محدودی هستند.
2. درصدها با توجه به اینکه سه نفر برای شورا انتخاب می شوند، برپایه هر نفر نسبت به کل آراست.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.