پایگاه اطلاع‌رسانی روستای چارک
پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک ، استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، خورموج charak.ir

همه جا به نوبت …

بار دیگر باغبان گلهای حماسه و ایثار گل شکفته ای را برای تزیین بیشتر محفل شهیدان چید. گلی که بوی خوش آن طراوتی به محفل دنیائی ما داده بود و جمع کوچک ما را زینت داده بود خداوند گلها بوسیله آن جامعه ای را عطراگین کرد.

اکنون فضای محله ما از رایحه خوش شهادت پر شده است. نه تنها محله ما بلکه سراسر استان و کشور عزیزمان ایران که هر روز از عطر شهادت بوئی تازه به مشام جانمان می رسد معطر گردیده و ما را به داغ گلی خوشبو نشاند.

آری جانباز 65% حاج اسکندر دشتی به دیار حق شتافت و ما را از دیدن روی خود بی نصیب کرد. چه خوش بود زمانی که در جبهه ها بود و همرزمی پرتلاش و بی ریا.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.