پایگاه اطلاع‌رسانی روستای چارک
پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک ، استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، خورموج charak.ir

شعر / تقدیم به شهید عباس فقیه

همسفر دلها

آنکه با روح خدا همسفر دلها بود 
آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود
 
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست 
صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود 
 
بینشی داشت که نادیده خدا را می دید 
دانشی داشت که روشنگر هر اعمی بود 
 
همه دانند , ولی او زخدا می دانست 
همه گویند , ولی او زخدا گویا بود 
 
خشک مغزان خطا رفته به دنبال سراب 
تشنه مردند , به هر وادی او دریا بود 
 
آن شب قدر که بی ما به خدا می پیوست 
با همه بودن ما روح و دلش تنها بود 
 
زنده با عشق خدا بود و بقا یافت به مرگ 
مردنی داشت که چون زندگیش زیبا بود
پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.